Koszty i terminy dostawy

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem:

  1. Poczta Polska,
  2. JAS-FBG S.A. i inni kurierzy paletowi.

Towar ułożony jest na bezzwrotnych paletach i dodatkowo jest zabezpieczany taśmami bindującymi aby zachować jego stabilność w trakcie transportu i rozładunku. Dostawca ma obowiązek dostarczyć towar do granicy posesji rozładowując towar na plac. Nie ma obowiązku rozładunku do garażu czy innego magazynu. Transport towaru realizowany jest samochodami dostawczymi wyposażonymi w windy rozładunkowe a kierowca dysponuje wózkiem paletowym.

Czas realizacji zamówień od momentu zaksięgowania środków - do 7 dni roboczych.

W przypadku gdyby występowały jakieś ograniczenia co do ładowności pojazdu na drodze dojazdowej do posesji klienta, prosimy o wcześniejsze informowanie nas o tym fakcie w celu konsultacji z firmą kurierską. Kupujący zobowiązany też jest poinformować w uwagach do zamówienia o ewentualnych ograniczeniach wjazdu na ulicę dojazdową jeśli istnieją np. zakaz wjazdu pojazdów o ładowności 5 ton.

Po nadaniu przesyłki mogą Państwo śledzić drogę przewozu na stronie kuriera w oparciu o otrzymany nr listu przewozowego.

W planowanym dniu dostawy skontaktuje się z Państwem kurier celem potwierdzenia terminu dostawy. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu, a w przypadku odmowy, Klient spisuje protokół samodzielnie oraz przesyła go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub przesyła ten dokument drogą e-mailową.

 

Pełny regulamin sprzedaży: https://semeniuk.com.pl/regulamin-sklepu,p2.html

Partnerzy partnerzy