Sposoby płatności

 1. Ceny Towaru w Sklepie internetowym zostały podane w kwocie brutto. Ceny Towaru nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a o których zostanie poinformowany na etapie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Szybki przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  2. płatność za pomocą zewnętrznego systemu płatności Blik, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. tradycyjny przelew bankowy;
  4. Konsument może również skorzystać z płatności ratalnych, na podstawie odrębnie zawartej umowy z jednym z kredytodawców współpracujących ze Sprzedawcą (np. Credit Agricole – kredyt konsumencki). Warunki skorzystania z płatności ratalnej zostaną określone w odrębnej umowie z kredytodawcą.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie internetowej o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. Jeśli termin nie został wskazany, wówczas Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
 4. W przypadku braku zarejestrowania płatności, Sprzedawca wysyła o tym informację do Klienta drogą e-mailową. Klient proszony jest o ponowne dokonanie wpłaty na wyznaczony przez Sprzedawcę numer konta w terminie 3 dni bądź wysłanie (w tym samym terminie) potwierdzenia na adres e-mail sklep@semeniuk.com.pl, w celu weryfikacji płatności.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

Pełny regulamin sprzedaży: https://semeniuk.com.pl/regulamin-sklepu,p2.html

Partnerzy partnerzy